Minerální voda Hanácká kyselka se jímá ze šesti vrtů, z nichž nejhlubší měří 265 metrů, ve stejném složení jako při svém objevení. Pochází z hloubky prvohorních devonských dolomitických vápenců. Tyto jsou překryty nepropustnými krystalickými břidlicemi a neogenními jíly o síle 30 – 50 metrů a několikametrovými kvartérními náplavami. Voda vzniká v podloží neogénu, v rozpukaných zkrasovělých devonských uhličitanových horninách nebo už v jejich podloží sycením kysličníkem uhličitým hlubinného původu. Tomu odpovídá poměrně vysoký obsah hydrouhličitanu a alkalických zemin (vápníku, hořčíku, množství chloridů a sodných iontů).

Zdravotní stav člověka, jeho aktivitu, duševní a tělesný vývoj ovlivňuje mimo jiné příjem minerálů a stopových prvků. Přírodní i ochucené minerální vody dodávané společností Hanácká kyselka obsahují optimálně vyvážené množství těchto vzácných látek.

Jedinečnou příjemně osvěžující chuť a rovnováhu minerálních látek a stopových prvků ocení nejen znalec, ale i každé lidské tělo a především mysl. Pro ni jsou minerální vody společnosti Hanácká kyselka velmi prospěšné díky přítomnosti přírodní formy jódu a ostatním příznivým účinkům. Minerální voda této kvality vyhledávána generacemi již od roku 1854. Minerální vody nejsou chemicky konzervovány.